28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần

Ngày 28 Tết, một số loại hoa quả bày mâm ngũ quả tăng giá gấp 5 lần. Chuối xanh 10.000 đồng/quả, đủ đủ xanh 30.000 đồng/quả nhỏ. Trầu cau 20.000 đồng/cơi

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin