Trần Ly Ly: Nhà hát - múa & Quỹ Sen Việt

(Arttimes) - Trần Ly Ly với cương vị Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ. Đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động của nhà hát tạm dừng, tuy nhiên chị vẫn có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin