Viết văn – nghề tự “ăn” óc mình

Viết văn – nghề tự “ăn” óc mình

Làm thế nào để có một nền văn học vững mạnh? Quan niệm về nghề văn của một nhà văn đã có hơn chục đầu sách được bạn đọc mến mộ…? Những trăn trở đó, được nhà văn mặc áo lính, đại tá Chu Lai giãi bày trước thềm xuân mới.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin