Khởi công 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam vào tháng 9

Bộ Giao thông Vận tải đang nỗ lực phấn đấu khởi công 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam vào cuối tháng 9/2020.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin