Việt Nam có thêm 2 khu dự trữ sinh quyển thế giới

Đó là khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) vừa được UNESCO công nhận.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin