Đổi mới dạy học trực tuyến: Nhiệm vụ bắt buộc, lâu dài

GD&TĐ - Trước diễn biến dịch Covid-19, ngành GD Hà Nội xác định việc tổ chức dạy học trực tuyến là giải pháp quan trọng để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022, đồng thời bảo đảm an toàn cho HS.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin