Kinh tế vĩ mô Việt Nam những tháng đầu năm 2022 

Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, những tháng đầu năm nay dịch bệnh COVID-19 với biến chủng Omicron có thể đạt đỉnh, song nền kinh tế Việt Nam vẫn mang nhiều triển vọng. Từ những nét mới xuất hiện, các nhà phân tích thuộc Ngân hàng Thế giới kỳ vọng về sự phát triển của nền kinh tế trong trung hạn. Bài viết đề cập đến những diễn biến gần đây và những triển vọng dưới góc nhìn của một định chế tài chính lớn toàn cầu.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin