Sắc xuân trong tranh thiếu nữ của danh họa thiên tài Boucher

Trên bầu trời hội hoạ Châu Âu ở những năm của thế kỷ 17 nhiều danh hoạ thiên tài đã xuất hiện trong đó có Boucher.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin