Phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

Phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

Ngày 31-3, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21).

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin