Lưu trữ nghệ thuật dân gian bằng số hóa

Lưu trữ nghệ thuật dân gian bằng số hóa

Bắt đầu dự án số hóa toàn bộ kho lưu trữ văn hóa dân gian từ cách đây gần 10 năm, đến nay, Sudan đã gặt hái những thành công quan trọng trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia học hỏi.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin