Bùi Thúy: Cầm nỗi buồn trên tay

Tôi mới gặp Bùi Thúy hai lần, không hẹn trước. Thời gian gặp, chẳng mảy may nói chuyện thơ. Bỗng một ngày nhà thơ Vương Cường, thay mặt Bùi Thúy tặng tôi tập thơ “Chiếc giỏ mây trắng”, NXB Hội Nhà văn năm 2021 của chị. “Thơ Thúy được lắm”, nhà thơ Vương Cường chỉ nói vậy. Và rồi, tôi đọc.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin