Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 584/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin