#
Giỗ Tổ Hùng Vương không tổ chức các nội dung phần Hội do Covid phức tạp

Giỗ Tổ Hùng Vương không tổ chức các nội dung phần Hội do Covid phức tạp

Do Covid-19 diễn biến phức tạp, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức các nội dung phần Lễ trong 2 ngày, 17/4 (tức 6/3 âm lịch) và 21/4/2021 (tức 10/3 âm lịch); không tổ chức các nội dung phần Hội.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin