Lượng vaccine về Việt Nam sẽ vượt mục tiêu đề ra

Việt Nam đã tiếp nhận 135 triệu liều vaccine và dự kiến con số có thể đạt trên 190 triệu liều vào cuối năm 2021, vượt mục tiêu 150 triệu liều Chính phủ đề ra, góp phần đẩy nhanh việc hiện thực hóa mục tiêu bao phủ vaccine ngay trong năm nay.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin